Toimus Verevi järve rannaala detailplaneeringu avalik arutelu

5. novembril toimus Elva vallamajas Verevi järve rannaala detailplaneeringu avalik arutelu. Vallavalitsus tutvustas planeeringu avaliku väljapaneku ajal laekunud ettepanekuid ning Keskkonnaameti nõusolekut järve ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Arutelu saate järele vaadata SIIN.

Arutelu käigus esitasid osalejad arvukalt küsimusi detailplaneeringu lahenduse kohta. Samuti arutati Verevi järve seisundi üle ning vee seisundi seoseid detailplaneeringus kavandatud tegevustega. 

Detailplaneeringuga kavandatud tegevuste keskkonnamõju on hinnanud Alkranel OÜ eksperdid, kes tutvustasid peamisi mõjusid ning andsid ülevaate ka järve seisundi kohta. Ettepanekute esitajad jäid arvamuse juurde, et kavandatav mitmeotstarbeline hoone (rannahoone/ujula/spa vm avalik funktsioon) on liiga suur ja ei sobi randa. Samuti jäi kõlama arvamus, et enne peaks tegelema Verevi järve tervendamisega ning alles siis hakkama hoonet ehitama.

Arutelu protokolli, arutelust tehtud video ja Verevi järve rannaala detailplaneeringu dokumentidega on võimalik tutvuda valla veebilehel detailplaneeringu materjalide juures (elva.ee/detailplaneeringud).

Lisainfo:
Maarika Uprus, planeeringuspetsialist
maarika.uprus@elva.eeInfo Elva valla lumeolude kohta

Elva valla üldplaneeringu koostamises osalemise reklaam

Lae oma nutiseadmesse Elva valla äpp!

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!