« Tagasi

Toimetulekuks on võimalik taotleda toetust

Raske majandusliku olukorra süvenedes ja toimetuleku tagamiseks saame toetada oma vallas elavaid inimesi järgnevalt:
 
Toimetulekutoetus ehk igakuine sissetulekust sõltuv rahaline abi (sh eluasemekulude katmiseks). 
  • Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava inimese või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud ning toimetulekupiir.
  • 2020. aastal on toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 150 eurot kuus. Iga alaealise liikme toimetulekupiir on 2020. aastal 180 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 120 eurot kuus.
  • Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot, mida maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest.
  • Toetuse taotlemiseks tuleb esitada taotlus koos leibkonna sissetulekut tõendavate dokumentidega vallavalitsusele, kelle haldusterritooriumil asub taotleja tegelik elukoht. 
  • Kui taotleja soovib, et kaetakse ka eluasemekulud, siis tuleb taotlusele lisada dokumendid, mis tõendavad eluruumi kasutamise õigust (nt üürileping, esitatakse esmapöördumisel ja eluruumi kasutamise õigusliku aluse muutumisel); toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavaid jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluasemekulusid. 
Ühekordne toetus ehk rahaline abi tervise ja/või lastega seotud kulude katmiseks.
  • Sissetulekust sõltuvat toetust on õigus saada isikul või perekonnal, kelle netosissetulek (taotleja ja perekonna kõigi liikmete eelmise kuu sissetulekust on maha arvatud jooksval kuul tasumisel kuuluvad eluasemekulud) ühes kuus on väiksem kui 300 eurot pereliikme kohta.
  • Taotluse juurde lisada tehtud kulutusi tõendavad dokumendid, mille kompenseerimiseks toetust taotletakse. 
Uuri lähemalt tingimuste ja muude võimaluste kohta: https://www.elva.ee/sotsiaaltoetused või oma piirkonna sotsiaaltööspetsialistilt telefoni või e-posti teel.
 
Palume abi või nõu saamiseks pöörduda: