« Tagasi

Tartumaa tervisekeskus teatab: tervisekeskuse rajamise leping sai allkirjad

Tartumaa tervisekeskus teatab, et keskuse juhataja Peeter Laasik ning ehitusettevõtte Energia ja Ehitus OÜ juhataja Kaido Kurvits allkirjastasid esmatasandi tervisekeskuse projekteerimis/ehituslepingu, mille põhjal algavad tööd uue Tartumaa tervisekeskuse rajamiseks lähimate nädalate jooksul.

Eesmärk on ehitada Elva haigla hoonele juurdeehitus ja renoveerida haigla hoones pinnad Elvas aadressil Supelranna 21. Elva haigla on juba omavahenditest renoveerinud haigla fuajee ning registratuuri, samuti on valminud juurdeehituses tööd alustanud apteek. Sisuliselt on need ka osa komplekssest tervisekeskusest.

Uude tervisekeskusesse on planeeritud kuus perearsti ja kaheksa pereõde. Keskus hakkab teenindama Elva valla ja Lääne-Tartumaa elanikke. Ehitusprotsess on jagatud kahte etappi selleks, et ehitamise ajal ei katkeks Elva haigla hoones arstiabi osutamine. Invatranspordile on tagatud hoonesse sissepääs sisehoovi poolt. Liikluse ja parkimise korraldamise muudatused täpsustatakse ehitajaga kevadel, kui on plaanitud kõnniteede ja parklate ehitus. Kõik ümberkorraldused märgitakse viitadega. 

Peale perearstide hakkavad esmatasandi tervisekeskuses vastu võtma ka vaimse tervise õde, töötervishoiuarst, ämmaemand, füsioterapeut, psühholoog, pakutakse koduõendusteenust, sotsiaalnõustamist ja rehabilitatsiooniteenust. Uue keskusega soovitakse luua spetsialistidele head töötingimused ja kohalike elanike jaoks mugavam teenindus, koondades enamiku piirkonna esmatasandi tervishoiuteenuseid ühtsele taristule.

Projekti eelarve on 1,3 miljonit eurot ning Euroopa regionaalarengufondi toetus on 1,017 miljonit eurot, mida rahastatakse „Investeeringute toetamine esmatasandi tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed esmatasandi teenused" meetmest. Projekti toetab ka Elva vald 250 000 euroga. Tervisekeskuse ehitustöid teostatakse kahes etapis, esimene etapp kestab maksimaalselt 12 kuud ja teine etapp 15 kuud.