« Tagasi

Tartumaa Arendusseltsi projektitoetuste infopäevad

Tartumaa Arendusseltsil (TAS) on aastal 2018 projektitaotluste vastuvõtmiseks kaks taotlusvooru. Need on 26.03-10.04 ja 27.08-10.09. Strateegia ja taotlemistingimuste tutvustamiseks toimuvad märtsikuus infopäevad TASi piirkonna omavalitsustes.

12. märtsil kell 15-17 toimub TASi infopäev Elva Kultuurikeskuses, mille raames soovime:

  • jagada infot TASi strateegia ja projektitoetuse taotlemise võimaluste kohta Leader-meetmest,
  • tutvustada TASi arendustegevusi,
  • arutleda ja kaardistada piirkonna arenguvajadusi,
  • nõustada juba konkreetse ideega projektitaotlejaid.

Infopäevale on oodatud ettevõtjate, MTÜde eestvedajad, vallavalitsuse ja arendusorganisatsioonide töötajad ning teised piirkonna arengust huvitatud inimesed.

Tartumaa Arendusselts on Leader tegevusgrupp, mille liikmeskonda kuulub 38 ettevõtet ja 53 mittetulundussektori esindajat.
 

TASi piirkonna arengustrateegia keskendub ettevõtlusele, kogukondadele ja koostöövõrgustikele. Erinevate meetmete kaudu toetame väiketootmist, turismiettevõtlust, kohalike traditsioonide hoidmiseks ja arendamiseks pakutavaid teenuseid ja investeeringuobjekte, noorte ettevõtlikkust ning piirkondlikke,  regionaalseid ja rahvusvahelisi koostöövõrgustikke. TASi strateegia ja meetmetega saab tutvuda TASi kodulehel www.tas.ee

.

Lisainfo: Heili Petkin, 53579985, heili@tas.ee.