« Tagasi

Tänasest saab taotleda lammutustoetust

Elva vallavalitsus kuulutab välja Elva valla eelarvest makstava ühekordse rahalise toetuse taotlusvooru. Toetuse eesmärk on avalikus ruumis asuvate kasutuskõlbmatuks muutunud ja maastikupilti kahjustavate või ohtlike ehitiste lammutamise toetamine. Taotlusi on võimalik esitada 22. juunist 20. augustini.

Lammutustoetust on õigus taotleda ja saada juriidilisel ja füüsilisel isikul talle kuuluva Elva valla haldusterritooriumil asuva ehitise lammutamiseks.

Toetust on võimalik taotleda:

  1. ehitise lammutamise projekteerimisele;
  2. ehitise lammutamiseks;
  3. ehitise lammutamisel tekkivate jäätmete utiliseerimiseks.

Lammutustoetust makstakse summas, mis moodustab kuni 50% põhjendatud abikõlbulikest kuludest, kuid mitte rohkem kui vastava aasta eelarves ettenähtud lammutustoetuse kogusumma. Toetuse suuruse määramisel lähtutakse taotleja esitatud odavamast hinnapakkumusest. Vallavalitsusel on õigus võtta alternatiivseid hinnapakkumusi ja lähtuda toetuse määramisel neist. 

Toetus makstakse välja pärast taotlusekohaste tööde lõpetamist ja kuludokumentide esitamist. Taotleja peab teostama toetatavad tegevused 12 kuu jooksul toetuse kasutamise sihtfinantseerimise lepingu sõlmimisest arvates.

Toetuse täielik andmine, selle osaline andmine või sellest keeldumine otsustatakse 30 päeva jooksul hindamiskomisjoni ettepaneku saamisest. 

Rohkem infot toetuse kohta leiate määrusest: Elva valla eelarvest lammutustoetuse taotlemise ja eraldamise kord. 

Lammutustoetuste taotluste vastuvõtt toimub Spoku-keskkonnas, SIIN.

Küsimuste tekkimisel palume pöörduda ehitusspetsialisti Andres Maikovi poole: tel 504 4039 või e-aadressil andres.maikov@elva.ee.