« Tagasi

Täna toimub Elva vallavolikogu istung

Täna, 24. augustil toimub algusega kell 16 Elva vallamajas volikogu saalis vallavolikogu istung. Istungit on võimalik jälgida Elva valla Youtube'i otseülekandes.

Päevakord:

 1. Vallavalitsuse informatsioon
  Ettekandja: vallavanem Toomas Järveoja
   
 2. Elva linnas Verevi järve rannaala detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamine
  Ettekandja: abivallavanem Mikk Järv
   
 3. Elva linnas Vapramäe 9//11//13 kinnistu osas Elva linna üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
  Ettekandja: abivallavanem Mikk Järv
   
 4. Käärdi alevikus Rukki tn L5 kinnistu vahetamine Mesika tn L5 kinnistu vastu
  Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen 
   
 5. Laenu võtmine Elva valla 2020.aasta eelarves olevate investeeringute finantseerimiseks
  Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen
   
 6. OÜ Elva Soojus kasuks hoonestusõiguse seadmine
  Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen
   
 7. Ulila Keskuse kolmekorruselise osa võõrandamine avalikul enampakkumisel
  Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen
   
 8. Rannu aleviku kaugküttepiirkonna muutmine
  Ettekandja: abivallavanem Mikk Järv
   
 9. Informatsioon ja sõnavõtud

Eelnõud ja lisamaterjalid leiate SIIT. 

Elva linna Pika tänava ehitusblogi

Elva valla üldplaneeringu blogi

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!