« Tagasi

Täna kohtusid vallavalitsuses Elva valla esindajad, Eesti Hip Hop festivali korraldaja ja PPA esindajad

Täna, 13. augusti hommikul kohtusid Elva vallavalitsuses Eesti Hip Hop festivali korraldusmeeskonna, Politsei- ja piirivalveameti ning vallavalitsuse esindajad, kuna paljud inimesed on avaldanud muret seoses festivali toimumise ja koroonaviiruse võimaliku levikuga. Koosolek kutsuti kokku selleks, et arutada festivali korraldusega seotud reegleid ning ohutusmeetmeid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.

Festivali peakorraldaja Maido Möls ütles, et sel aastal osaleb festivalil poole vähem külastajaid kui tavaliselt. „Kui tavaoludes külastab festivali kahel päeval umbes 4000 inimest, siis sel aastal on neid poole vähem. Praegu oleme müünud umbes 1500 piletit ning festivalialal toimub inimeste hajutamine," ütles Möls.

Korraldaja lisas, et sel aastal on festivaliala ka suurem, mis loob paremad võimalused inimeste hajutamiseks. „Kui hoolimata meie antud juhistest tekivad siiski rahutused või inimesed ei täida ohutusreegleid, oleme valmis ürituse kohe lõpetama. Vajadusel kutsume kohale ka abijõud," kinnitas Möls.

Koosolekul lepiti kokku, et festivalialal kontrollivad turvatöötajad inimeste kehatemperatuuri. Inimesi, kel on palavik või muud haigustunnused, festivalile ei lubata. Peale selle on korraldajad andnud teada, et inimestel on lubatud kaasa võtta kuni 100 ml desinfitseerimisvahendit ning kaasas peab kindlasti olema mask. Maski tuleb kanda järjekordades seistes või olukorras, kus ei ole võimalik hajutatult olla.

„Festivalialal on paljudes erinevates kohtades tagatud desinfitseerimisvahendid. Oma alkoholiga kedagi alale sisse ei lasta ning turvameeskond jälgib väga hoolikalt ka telkimisaladel toimuvat ning seda, et telgid paigutataks hajutatult," kirjeldas Möls.

Festivalil tuletab päevajuht pidevalt inimestele hajutamisreeglit meelde ning lava ette ei lubata koguneda. „Oleme valmis selleks, et kui inimesed siiski kogunevad lava ette, võtame aja, et nad saaksid taas hajuda ning jätkame alles siis esinemistega," lisas Möls.

Elva vallavanem Toomas Järveoja pani kõikidele inimestele südamele, et kui kellelgi on ükskõik missugune haigussümptom, siis ei tohi festivalile minna. „Kuna paljud on oodanud festivali toimumist, siis nüüd tuleb teha igaühel kõik endast olenev, et sellel üritusel koroonaviirus ei leviks. See tähendab, et haigena peate jääma koju, teil peab olema kaasas mask ning te peate festivalil hoolitsema selle eest, et hoiate võõraste inimestega vähemalt kahemeetrist vahemaad."

Ürituse toimumise osas suheldakse jooksvalt Terviseameti Tartu inspektoriga ning teostatakse festivalikoha paikvaatlus ja kontroll. Politsei- ja piirivalveamet, Terviseamet ja Elva vallavalitsus teevad festivalil ohutuse tagamise osas pidevat koostööd.

Festivali korraldusmeeskond on paika pannud reeglid, mille järgi tuleb festivalil käituda:

  1. Festivalile ei tohi minna haigustunnustega. Kui oled haige, pead jääma koju – sama piletiga saad järgmise aasta festivalile.
  2. Festivalil viibides tuleb teiste inimestega hoida distantsi.
  3. Festivalile saabudes on kohustuslik omada näokatet/maski, mida oleks võimalik kasutada, kui viibid inimestega tihedamalt asustatud punktides (järjekorras, võistlusi jälgides jne).
  4. Igal inimesel on lubatud alale siseneda isikliku desinfitseerimisvahendiga koguses kuni 100 ml inimese kohta. Desinfitseerimisvahendid on olemas ka festivali alal.
  5. Telkides hajutamine: telke ei tohi asetada üksteisele lähemale kui 2 m.
  6. Festivali ajal palutakse viibida ürituse territooriumil ning võimalusel vältida Elva linnas liikumist või teha seda väga läbimõeldult. Varusid täiendades kanna alati maski, hoia vahet ja desinfitseeri käsi.

Koosolekul osalesid Elva vallavanem Toomas Järveoja, õigusnõunik Margit Kiin, kommunikatsioonijuht Merilyn Säde, kultuurispetsialist Margit Kink, festivali peakorraldaja Maido Möls, politseikapten Anti Peiponen, piirkonnapolitseinik Jaana Toode ja piirkonnapolitseinik Alik Säde.

Lisainfo:
Toomas Järveoja, Elva vallavanem
toomas.jarveoja@elva.ee või tel 515 3699

Maido Möls, Hip Hop festivali peakorraldaja
maido.mols@gmail.com