SÜGISENE PUULEHTEDE VEDU PUHASTUSALADELT

Elva linna eramute ja kortermajade puhastusaladelt* kokku kogutud puulehtede äraveoks on võimalik registreerida telefonil 730 9880 või heakorratelefonil 333 3666, kuhu on võimalik jätta infot ööpäevaringselt. Registreerimisel tuleks teatada kottide arv ja kinnistu aadress. Lehed palume panna suurtesse (soovitav 150-200 l) kilekottidesse, kinnistu puhastusala äärde, hunnikust lahtisi lehti ära ei veeta. Kottidesse ei tohi panna oksi ja olmeprügi. Vedu toimub 15.oktoobrist kuni 15. novembrini. Puulehed viiakse tasuta ära ainult nende kinnistute juurest, kus puud kasvavad puhastusalal*.

*Puhastusala

- piirneb kinnistuga ja selle koosseisu kuulub:

- kinnistu ja sõidutee vahel olev kõnnitee;

- kinnistuga vahetult piirnev teepoolne üldkasutatav ala kuni kõnniteeni või kõnnitee puudumisel sõidutee peenrani (kuni 5m ulatuses). 

Elva linna Pika tänava ehitusblogi

Elva valla üldplaneeringu blogi

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!