« Tagasi

Rannu lasteaia arengukava avalikustamine

Seoses Rannu lasteaia arengukava lõppemisega eelmisel aastal on Rannu lasteaia direktor koostöös oma meeskonnaga töötanud välja uue lasteaia arengukava eelnõu perioodiks 2018-2021. 

Vastavalt Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise korra § 4 lg 10 ja 11 suunab Elva Vallavalitsus pärast arengukava eelnõu valmimist selle avalikustamisele valla veebilehel.

Rannu lasteaia arengukava

Eelnõule on väljapaneku ajal võimalik esitada muudatusettepanekuid e-maili teel aadressile triin.kaaver@elva.ee.  Muudatusettepanekute tähtajaks on 5. mai 2018.