Rannaküla küla koosolek toimub 9. novembril kell 18

Rannaküla küla koosolek toimub 9. novembril algusega kell 18 Rõngu Rahvamajas. 

Päevakord:

  • Külavanema valimised;
  • Kavandatavad üritused ja projektid;
  • Ülevaade tuleohutusnõuetest (Rõngu vp);
  • Ettepanekud külaelu parendamiseks/arendamiseks.

Lisainfo:
Janis Mardi
tel: 55 533 157