Peedu kooli pidajaks saab Hariduse Edendamise Sihtasutus

Peedu kooli pidajaks saab Tartu Erakooli uus pidaja Hariduse Edendamise Sihtasutus, mis teeb Peedu Haridusseltsiga igal tasandil tihedat koostööd.

Algaval õppeaastal jätkab Peedu kool TERA koolina uue koolijuhi Kerstin Kesleri suunamisel ning täiendust on saanud ka õpetajate read.

Peedu Haridusseltsi juhatuse liige Helen Altin-Ilves ütles, et kogu kool on õppeaasta eel rõõmsalt ootusärev. „Kevad-suvine periood oli segaduste, aga ühtlasi ka selginemise aeg. Hästi läbi tunnetatud, selge siht, on eriti oluline just meeskondade jaoks, kes peavad ühiselt samas suunas tegutsema. Meil on hea meel, et oleme nüüd ühiselt uueks teelõiguks valmis."

Altin-Ilvese sõnul on muutused Peedu koolis toonud kaasa ühised arusaamad ning visiooni Peedu kooli edasise potentsiaali osas.

Peedu kooli põhiväärtused on koostegutsemine- ja kasvamine. „Pika õuevahetunni jooksul ehitavad koos onni näiteks 2. ja 6. klassi lapsed. Toetame seostatud maailmapildi kujunemist ja seetõttu toimub esimeses kooliastmes õppetöö üldõpetuse põhimõtetel." Teises kooliastmes on õppetöö korraldatud tasemepõhistes õppegruppides, mis annab võimaluse ainet eri vanuses kaaslastega õppida.

„Peale selle paneme tavapärasest suuremat rõhku võõrkeelteoskusele – 1. klassis alustavad lapsed inglise keele õppimist keelekümbluse põhimõtetest lähtuvalt. Teine võõrkeel lisandub 4. klassis. Õppetöö on varieeruv, olles seotud nii õuesõppe kui ka huviharidusega," selgitas Altin-Ilves.

Peedu kool soovib anda lastele võimaluse tegeleda ka nende teemadega, mis neid sügavalt paeluvad, kuid mis ei mahu tavapärasesse kooliprogrammi. Kord nädalas toimuvas huvitunnis saavad lapsed valida endale meelepärase ala. Seesuguse huvitunni raames on Peedu koolis näiteks lisaks raamatute lugemisele ja kokkamisele õpitud jaapani keelt ja tegeletud robootikaga.

Altin-Ilvese sõnul on Peedu kooli eeliseks väikesed klassid, mis võimaldavad rakendada lapsekeskset lähenemist. „Usume, et joonduma ei pea mitte üksteise, vaid eeskätt iseenda võimete ja huvide järgi. Väärtustame laste vaimset heaolu ja tahame, et nad kogu õpiprotsessi jooksul ka iseendaga sõbraks jääksid."

Peedu koolis saab õppida eelkoolist alates 1.–6. klassini ning igas klassis käib maksimaalselt 12 õpilast.

Rohkem infot Peedu kooli tegemiste kohta on leitav kooli kodulehelt http://peedukool.ee

Lisainfo:
Helen Altin-Ilves, Peedu Haridusseltsi juhatuse liige