Oreli pühitsemine EELK Rannu Püha Martini kirikus

Oreli pühitsemine Rannu kirikus toimub pühapäeval, 18. augustil kell 10 jumalateenistusel. 

 

Teenib ja jutlustab piiskop Joel Luhamets. Kaasa teenivad praostkonna vaimulikud ning Soome Lammi koguduse õpetaja Heli Ulvinen. Trompetil Lauri Kalvik, orelil Marju Riisikamp ja Meelis Olev. Kaasatud on nii Rannu, Limnoloogiakeskuse kui ka Elva valla inimesed, samuti Valga Praostkond. Külas on Soome Lammi sõprusvallast 32 külalist. 

Kõik on oodatud!