« Tagasi

Noored saavad Elva valla omaalgatusfondist rahalist toetust taotleda

Kõikidel rahvastikuregistri järgi Elva vallas elavatel noortel vanuses 7-26 eluaastat on võimalus taotleda Elva valla noorte omaalgatuse fondist rahalist toetust. Taotlusi oodatakse 1. novembrini.

Rahalist toetust saavad taotleda 7-26aastased füüsilised isikud, kelle elukohana on rahvastikuregistris märgitud Elva vald. Samuti on võimalik toetust taotleda noorteühendusel, mis on formaalne või mitteformaalne ühendus või seltsing, mis tegutseb Elva vallas.

Toetuse määr on ühe omaalgatusprojekti kohta kuni 600 eurot. Taotlust on võimalik vallavalitsusele esitada elektrooniliselt või paberil 1. novembrini.

Toetust võib taotleda noorteühendus, seltsing või vähemalt 14-aastane füüsiline isik. Alla 18-aastaste isikute noortegruppi peab toetuse taotlemisel esindama vähemalt üks teovõimeline isik. 14- kuni 18-aastane füüsiline isik võib toetust taotleda seadusliku esindaja vahendusel.

Fondi eesmärk on arendada noorsootööd ning ergutada noorte omaalgatust Elva valla tegevuspiirkonnas.

Toetust saab taotleda:

  • Elva valla SPOKU-keskkonnas, SIIN.
  • Elva Vallavalitsuses (Kesk 32, Elva linn) koha peal täites sellekohase taotluse.

Elva valla huvihariduse ja huvitegevuse kavas aastateks 2019-2020 ette nähtud Elva valla noorte omaalgatusfondist rahalise toetuse taotlemise ja määramise kord asub SIIN.