« Tagasi

Muutunud tuleohutuse seadus toob vingugaasianduri kohustuse ja muudab asjaajamist

Päästeamet teatab, et alates 1. märtsist kehtib muudatustega Tuleohutuse seadus, mis toob kaasa uusi kohustusi ja võimalusi. Allpool on ülevaade olulisematest tavainimest ja ettevõtjaid mõjutavatest muudatustest.

  • Kui elamus või korteris on tahkekütusel töötav küttesüsteem, näiteks ahi, pliit või kamin, siis peab omanik elamu või korteri varustama peale autonoomse tulekahjusignalisatsioonianduri, milleks on tavaliselt suitsuandur, ka vähemalt ühe autonoomse vingugaasianduriga. Samuti kui hoones või hoone osas, näiteks saunas või muus mitte-eluhoones, on tahkekütusel töötav küttesüsteem, peab omanik sellise hoone või hoone osa varustama vähemalt ühe nõuetekohaselt paigaldatud autonoomse vingugaasiandurigaVingugaasianduri kohustus muudetud Tuleohutuse seaduse järgi hakkab kehtima alates 2022. aasta 1. jaanuarist.
  • Kasutusele võetakse päästeinfosüsteem küttesüsteemide kohta. Infosüsteemi sisestavad pottsepad ja korstnapühkijad kogu info tehtud tööde ning avastatud puuduste kohta. Kütteseadmete puhastamise akte ja ettepanekuid enam paberkandjal täita ei ole vaja. Kogu info küttesüsteemi kohta on vaadeldav infosüsteemis, kuid korstnapühkija kohustus on hoolduse käigus avastatud probleemidest teavitada ka küttesüsteemi omanikku.
  • Kohalik omavalitsus võib ehitusseadustikus sätestatud ehitus- või kasutusloa anda üksikelamule, suvilale, aiamajale või elamu teenindamiseks vajalikule abihoonele ilma Päästeameti kooskõlastuseta.
  • Erasektori tuleohutuse spetsialistid saavad hakata pakkuma tuleohutusteenuseid, mille raames viivad läbi tuleohutusülevaatusi, mis võrdsustatakse riikliku tuleohutusjärelevalvega. Seaduses on määratletud ettevõtete liigid, mis peavad kolme aasta jooksul tegema tuleohutusülevaatuse, mille läbiviija on erasektori tuleohutusspetsialist. Erasektori spetsialisti poolt läbiviidav tuleohutusülevaatus vastab varasemale riikliku järelevalve ülevaatusele. Päästeametil on õigus jälgida eraettevõtja ülevaatuste tulemusi ja viib läbi pistelisi kontrolle kontrollitud ettevõtete- ning spetsialistide toimingute üle.
  • Seaduses täiendati tuletõrje veevõtukohale esitatud nõudeid.


Elva vald soovib 2021. aasta lõpuks koguda miljon aktiivset kilomeetrit

Elva linna Pika tänava ehitusblogi

Elva valla üldplaneeringu blogi

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!