Meeldetuletus: Vallavalitsus ootab pakkumusi huvihariduse ja -tegevuse osutamiseks vallas

Elva valla haridus- ja kultuuriosakond kuulutab välja avaliku pakkumiste vooru huvihariduse ja huvitegevuse osutamiseks Elva vallas. Eesmärk on parandada 7-19aastaste noorte süsteemse ja juhendatud huvihariduse ja- tegevuse kättesaadavust ning mitmekesisust. Põnevaid ideid ootame nii senistelt kui ka uutelt tegijatelt. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 15. november. 

Esitatud pakkumus peab vastama järgmistele kriteeriumitele:

  • Kavandatav tegevus toetab Elva valla huvihariduse ja -tegevuse mitmekesisust ning kitsaskohtade lahendamist: 

o    Loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkond; 

o    Suunitlus rahvakultuuri edendamisele; 

o    Suunitlus liikumisele ja tervislike eluviiside kujundamisele; 

o    Eelistatud on II ja III kooliastmele suunatud tegevused. 

  • Tegevuses osalevate noorte arv ja kulu on proportsionaalsed; 
  •  Sihtrühm on 7-19aastased Elva valla noored;
  •  Huviringi vähemalt üks juhendaja on juhendatavas valdkonnas erialase kutse- või kõrghariduse või erialase kutsetunnistusega; 
  • Huviring toimub regulaarselt (vähemalt 8 kuud aastas, 1 kord nädalas, vähemalt ühe akadeemilise tunni ulatuses); 
  • Huviringis osalevate noorte üle peetakse arvestust ARNO süsteemis või üldhariduskooli õppeinfosüsteemis (stuudium/eKool); 
  • Tegevused, mille eest soovitakse vanematelt omaosalust, peavad olema põhjendatud; 
  • Tegevuste asukoht on Elva vald; 
  • Huviharidus või huvitegevus on planeeritud realistlikult, põhjendatult ning selgete eesmärkidega. Sõnastatud on eeldatavad õpiväljundid ja koostatud on õppekava või tegevuskava; 
  • Võimalusel palume välja tuua huviringi- või tegevuse uuenduslik pool.

NB! Pakkumine peab sisaldama lisaks huvitegevuse kirjeldusele ja õppe- või tegevuskavale veel ka eelarvet järgnevaks kalendriaastaks.

Pakkumised palume saata e-aadressile auli.maesalu@elva.ee

 

Lisainfo: 

Auli Mäesalu, haridusspetsialist  

auli.maesalu@elva.eeInfo Elva valla lumeolude kohta

Elva valla üldplaneeringu koostamises osalemise reklaam

Lae oma nutiseadmesse Elva valla äpp!

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!