Meeldetuletus: 20. oktoobrini saab esitada ettepanekuid valla üldplaneeringusse

Elva vallavalitsus ootab ajavahemikul 1.–20. oktoober ideesid ja ettepanekuid Elva valla üldplaneeringu koostamisse, et muuta üheskoos meid ümbritsev ruum paremaks. Oma ideid ja ettepanekuid saab lisada eraldi kaardirakenduses.

Üldplaneering on valla ruumilise arengu olulisim dokument, mis määrab valla territooriumi üldised ehitus- ja kasutustingimused.

Ideekorje raames esitatav ettepanek võib olla nii tänane probleemkoht kui ka lennukas visioon tulevikuks.  

Idee lisamisel võiks mõelda järgmistele küsimustele: 

  1. Kuhu ja millist avalikku ruumi luua, et see oleks atraktiivne, lihtsasti juurdepääsetav ja kõigi poolt kasutatav?
  2. Kuhu ja millist arendustegevust kavandada?
  3. Milliseid teenuseid ja kuhu oleks vaja juurde luua?
  4. Kuhu ja milliseid täiendavaid võimalusi oleks vaja juurde kavandada vaba aja veetmiseks? 
  5. Kuhu ja milliste liikumisteede järele on vajadus, et igapäevased liikumised oleksid hõlpsamad? 
  6. Milliste piirkondade või asumite haljastust on vaja muuta või kuhu rohelust juurde tuua? 
  7. Milliseid üksikobjekte või alasid on vaja kohalikul tasandil väärtustada ja mis on nende väärtus. 

Oma idee saate esitada SIIN.

Kõik ideed on oodatud! 

Uuri lisa:

Elva üldplaneeringu veebileht

Üldine info planeerimisest ja Eesti planeerimissüsteemist

 

Lisainfo ja küsimused:

Maarika Uprus, Elva vallavalitsuse planeeringuspetsialist
maarika.uprus@elva.ee või tel 527 1860 

Elva linna Pika tänava ehitusblogi

Elva valla üldplaneeringu blogi

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!