Maa-amet annab teada riigivara võõrandamisest

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise Elva valla piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks.
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 25.09.2020.
 
Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt või oksjonikeskkonnas.
 
Tulenevalt Maa-ameti peadirektori 08.09.2020 käskkirjaga nr 1-1/20/67 langetatud riigivara müügi otsusest müüakse alljärgnevas loetelus märgitud riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevad kinnisasjad:
 
  • Elva vald, Võsivere küla, Jaagu kinnisasi (17101:001:0296), pimdala 3,74 ha, alghind 10 770 eurot, tagatisraha 1 070 eurot.