Maa-amet annab teada riigivara võõrandamisest

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise Elva valla piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks.
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 26.08.2020.
 
Täpsemat informatsiooni saab Maa ameti kodulehelt või oksjonikeskkonnas.
 
Tulenevalt keskkonnaministri 21.04.2020 käskkirjaga nr 1-2/20/196, 21.07.2020 käskkirjaga nr 1-2/20/309 ning Maa-ameti peadirektori 04.06.2020 korraldusega nr 1-17/20/1404 ja 23.07.2020 korraldusega nr 1-17/20/1771 langetatud riigivara müügi otsustest müüakse alljärgnevas loetelus märgitud riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevad kinnisasjad:

 

  • Elva vald, Elva linn, Tähe tn 2e (17101:001:0409), pindala 2224 m², alghind 28 910 €, tagatisraha 2890 €;
  • Elva vald, Elva linn, Jaani tn 5a (17101:001:0447), pindala 7822 m², alghind 62 580 €, tagatisraha 6250 €;
  • Elva vald, Käärdi alevik, Kaera tn 2a (17101:001:0793), pindala 1438 m², alghind 18 690 €, tagatisraha 1 860 €;
  • Elva vald, Nasja küla, Oti (60501:001:0422), pindala 2,32 ha, alghind 4 180 €, tagatisraha 410 €.