« Tagasi

Lastekaitse Liit pakub noortele võimalust saada stipendiumi oma ande arendamiseks

Lastekaitse Liidu fond toetab põhi- ja keskharidust omandavaid andekaid õpilasi, kellel on märkimisväärseid saavutusi õppetöös (aineolümpiaadid) või muul harrastataval alal (spordivõistlused, konkursid vms). Stipendium on ette nähtud osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistlustel; huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks. Stipendiumi ei saa kasutada üldharidusliku erakooli õppemaksu tasumiseks ega ka õpinguteks väljaspool Eestit. Taotlusi saavad esitada põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpilased.

Lastekaitse Liidu fondi stipendiumi taotlemiseks vajalikud dokumendid:

  • Täidetud stipendiumi taotlemise ANKEET. (Täidetud ankeedi näidise leiad SIIT)
  • Taotluse põhjendus (miks just Sina peaksid saama rahalise stipendiumi ja kuidas sa seda kasutaksid)
  • Vähemalt ühe soovitaja põhjendus (õpetaja, juhendaja või Sinu meeskonnakaaslane)
  • Lühiülevaade senistest saavutustest (palun kirjuta, millised on olnud Sinu edusammud, võidetud võistlused ning üritused, millest oled juba varasemalt osa võtnud)
  • Tõend vastavast õppeasutusest, huvi- või spordikoolist

NB! Igalt taotlejalt võetakse vastu ainult üks taotlus. Eelmisel aastal stipendiumi saanud isik ei saa esitada taotust järgmiseks aastaks.

Stipendiumitaotlusi võetakse vastu igal aastal 1. septembrist kuni 15. oktoobrini SA Eesti Rahvuskultuuri Fond taotluse ankeedil, mille saab Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond koduleheküljelt. Taotluse ankeedile lisatakse trükitud taotluse põhjendus, vähemalt ühe soovitaja põhjendus ja tõend vastavast õppeasutusest, huvi- või spordikoolist. Stipendiume jagatakse kord aastas, novembrikuus.

Rahuldatud taotluste nimekiri avaldatakse ajakirjanduses, SA Eesti Rahvuskultuuri Fond ja Lastekaitse Liidu koduleheküljel: www.erkf.ee ja www.lastekaitseliit.ee

Taotlus saata:
SA Eesti Rahvuskultuuri Fond
Lauteri 7-13
10150 Tallinn
Tel. 601 3428
Faks 601 3429
e-post: post@erkf.ee

Lisainfo:
Lastekaitse Liit
Endla 6-18
10142 Tallinn
Tel. 6311 128
e-post: liit@lastekaitseliit.eeElva valla üldplaneeringu koostamises osalemise reklaam

Lae oma nutiseadmesse Elva valla äpp!

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!