« Tagasi

Lasteaedade osalustasude eelnõu avalik konsultatsioon

Elva Vallavalitsus saadab avalikule konsultatsiooni eelnõu "Elva valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine". Eelnõu jõustumiseks ajaks on planeeritud 1. jaanuar 2019.  Elva Vallavalitsus esitab eelnõu maikuu volikogule otsustamiseks.

Küsimused ja ettepanekud lasteaia kohatasude eelnõu kohta on oodatud 8. maiks aadressil triin.kaaver@elva.ee. Eelnõuga saab tutvuda SIIT.

Vallavolikogu haridus- ja noorsootöö- ning sotsiaal- ja tervisekomisjoni ühiskoosolekul arutati Elva valla lasteaedades vanemate poolt makstava osalustasu ühtlustamist.

Elva valla eesmärk on pakkuda kõikides valla lasteaedades kvaliteetset teenust, see tähendab professionaalseid ja motiveeritud personali, kaasaegset õpikeskkonda ning piisavalt vahendeid õppe- ja mängutegevuste läbiviimiseks. Hetkel on lapsevanema poolsed osalustasud valla lasteaedades väga erinevad, alates 6 eurost kuni 40 euroni kuus. Lapsevanema panus moodustab vaid väikse osa lasteaia kohatasu tegelikust maksumusest, keskmiselt 5,7%. On lasteaedasid, kus lapsevanema osa moodustab vaid 1,1%, kui ka neid, kus see on 11,8%. Ilmselgelt ei ole võimalik ühe korraga tasusid ühtlustada, vaid seda tuleb teha mõistlikus tempos.

Arutelukoht on olnud ka see, kas Elva valla kõikides lasteaedades peaks kohatasu olema võrdne või võiks see olla diferentseeritud. Viimane seisukoht komisjonis oli see, et Elva linnas asuvate lasteaedade osalustasu peaks olema kõrgem kui mujal vallas paiknevates lasteaedades. Eesmärk on läbi hinnapoliitika toetada kõiki Elva valla kodulähedasi lasteaedasid ning vähendada survet Elva linna lasteaedadele. Kui Elva vald pakub lapsevanemale kohta eralasteaedades või –hoidudes, siis  lapsevanema maksab  sama suurt osalustasu, mis on kehtestatud selles piirkonnas.

Esimene kohatasu tõus on planeeritud alles 1. jaanuarist 2019. Elva vallas tõuseb lasteaiakoha tasu järk-järgult kolme aasta jooksul kuni 30 euroni kuus, Elva linna ootab ees tõus 2021. aasta esimesest jaanuarist, kui vanema poolt kaetava osa määr tõuseb 45 euroni. Plaan on ka Elva linnas asuvate lasteaedade tasu lahti siduda miinimumpalgast. Lasteaiakoha tasu tõuseb vallas üldiselt viie euro kaupa aastas, paiguti ka suuremas või väiksemas summas. Kui ühest perest käib lasteaias kolm last korraga, siis on plaan vabastada kolmas laps lasteaia kohatasust. Täpsemalt saab eelnõuga tutvuda Elva valla koduleheküljel.

Elva vallavalitsus teeb ettepaneku uuest õppeaastast ühtlustada kõikides lasteaedades lapsevanema poolne toiduraha maksumus 1,80 euroni päevas. Toiduraha maksumuse otsustab hoolekogu ning kinnitab lasteaia direktor. Ka see summa lapsevanema poolsest tasust katab toidupäeva maksumuse vaid osaliselt. Näiteks Elva linna lasteaedade toidupäeva tegelik maksumus on 3,12 eurot.

Vaatamata sellele, et me oleme püüdnud lasteaia kohatasu tõsta tasapisi, võib see tekitada peredele raskusi. Sellisel juhul soovitame pöörduda Elva valla sotsiaal- ja terviseosakonna poole, kus vaadatakse iga olukorda juhtumipõhiselt.  Ka lasteaia toiduraha soodustuse saamise võimalused on olemas.