« Tagasi

Lapse toiduraha katmise toetuse taotluste esitamise tähtaeg on 20. september

Lapse toiduraha katmise toetuse eesmärk on vähekindlustatud peredele toetuse andmine lapse toitlustamise kulude katteks koolieelses lasteasutuses (sealhulgas lastehoius), üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses käivale lapsele. Toetuse taotluse esitamise tähtaeg on 20. september.

Toetusega hüvitatakse üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse õpilase toidupäeva maksumuse ja riigi poolt eraldatud koolilõuna toetuse vahe.

Toetuse taotlemiseks esitab lapsevanem, hooldaja, eestkostja vallavalitsusele taotluse koos lisadokumentidega hiljemalt 20. septembriks:

  • elektrooniliselt Elva valla e-taotluste keskkonnas SPOKU, kuhu tuleb sisse logida ID-kaardiga või mobiili-IDga;
  • täites paberkandjal ranitsatoetuse taotluse, mida saab täita Elva vallavalitsuses või teenuskeskustes sotsiaaltööspetsialisti juures.

Taotlusele on vaja lisada perekonna kõigi liikmete eelmise kuu sissetulekute ja perekonna eelmisel kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude suurust tõendavad dokumendid (töötasu tõendid, arvelduskonto väljavõte, kommunaalteenuste arve jms). Lapse toiduraha katmise toetus on sissetulekust sõltuv toetus, mida on õigus saada perekonnal, kelle netosissetulek (perekonna kõigi liikmete eelmise kuu sissetulekust on maha arvatud jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud) ühes kuus on väiksem kui riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahekordne määr pereliikme kohta. 2021. aastal on toimetulekupiir 150 eurot.

Otsuse toetuse määramise kohta perioodi 01.09.2021-31.01.2022 eest teeb valla sotsiaal- ja terviseosakond hiljemalt 30. septembriks. Toetust ei maksta üldjuhul välja toetuse saajale, vaid kantakse üle teenuse osutaja arvelduskontole.

Erakorralistel juhtudel võetakse taotlusi vastu ka muul ajal.

Täiendava info leiate SIIT

Lisainfo:
Milvi Sepp, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja
milvi.sepp@elva.ee või tel 5154872 

Elva linna Pika tänava ehitusblogi

Elva valla üldplaneeringu blogi

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!