« Tagasi

Lapse toiduraha katmise toetuse taotluste esitamise tähtaeg on 20. jaanuar

Lapse toiduraha katmise toetus on mõeldud vähekindlustatud peredele lapse toitlustamise kulude katteks koolieelses lasteasutuses (sealhulgas lastehoius), üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses käivale lapsele. Toetusega hüvitatakse üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse õpilase toidupäeva maksumuse ja riigi poolt eraldatud koolilõuna toetuse vahe.

Toetuse taotlemiseks täidab ja esitab apsevanem, hooldaja, eestkostja,  vajadusel pedagoog või sotsiaaltöötaja, vallavalitsusele vormikohase blanketi (vt Elva valla veebilehel) koos lisadokumentidega hiljemalt 20. jaanuariks. Erakorralistel juhtudel võetakse taotlusi vastu ka muul ajal.

Taotlusele on vaja lisada perekonna kõigi liikmete detsembrikuu sissetulekute ja perekonna jaanuari kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude suurust tõendavad dokumendid (töötasu tõendid, arvelduskonto väljavõte jms). Lapse toiduraha katmise toetus on sissetulekust sõltuv toetus, mida on õigus saada perekonnal, kelle netosissetulek (perekonna kõigi liikmete eelmise kuu sissetulekust on maha arvatud jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud) ühes kuus on väiksem kui riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahekordne määr pereliikme kohta. Alates 1. jaanuarist 2018 on toimetulekupiir 140 eurot.

Otsuse toetuse määramise kohta perioodi 01.01-30.08 eest teeb valla sotsiaal- ja terviseosakond hiljemalt 31. jaanuariks. Toetust ei maksta üldjuhul välja toetuse saajale, vaid kantakse üle teenuse osutaja arvelduskontole.

Info: Sotsiaalnõunik Eva Kuslap, tel 730 9892, e-post eva.kuslap@elva.ee