« Tagasi

Lammutustoetuse raames lammutatakse Aakre katlamaja ning Rannu kooli õppekasvuhoone

Elva vald on aktiivselt osa võtnud Sihtasutus KredEx meetmest, mis on suunatud kohalikele omavalitsustele lammutustoetuse taotlemiseks. Lammutustoetuse eesmärk on toetada kohalikke omavalitsusi nendele kuuluval kinnisasjal asuva kasutusest välja langenud ja varisemis- või tuleohtlikuks muutunud ehitiste lammutamisel, kui nende hoonete rekonstrueerimine või võõrandamine ei ole otstarbekas.

Elva vald sai 2021. aasta lõpus positiivse rahastusotsuse Aakre katlamaja lammutamiseks. Sihtasutus KredEx toetab otsuse järgi lammutamist 17 052 euroga, millele lisandub 30% kohaliku omavalitsuse panus. Hetkel on Aakre katlamaja lammutamiseks läbi viidud hange. Hankele laekus kuus pakkumust, neist odavaim pakkuja oli ettevõte Masinakoda OÜ, kelle hinnanguliseks tööde maksumuseks on 6900 eurot. Projekti lõpptähtaeg on 31. detsember 2022, kuid esialgsetel andmetel plaanitakse katlamaja lammutada juba suvekuudel. Katlamaja jätkab tööd konteinerhoones.

2022. aasta kevadel sai positiivse rahastusotsuse ka Rannu kooli õppekasvuhoone lammutamise taotlus. Sihtasutus KredEx toetab otsuse järgi lammutamist 10 752 euroga, millele lisandub 30% omaosalus Elva valla poolt. Järgnevalt on vallal plaanis korraldada hange lammutaja leidmiseks, misjärel lammutustöid teostama hakatakse. Projekti lõpptähtaeg on 18. mai 2023.

Lisaks sellele, et Elva vald ise taotleb rahastust erinevate hoonete lammutamiseks, on käimas valla kodanikele suunatud Elva valla eelarvest eraldatava lammutustoetuse taotlusvoor, mis kestab kuni 20. juunini 2022. Lammutustoetuse taotluste vastuvõtt toimub SPOKU kaudu. Toetatakse avalikus ruumis asuvate oluliselt amortiseerunud ja maastikupilti kahjustavate või ohtlike ehitiste lammutamist. Lammutustoetust on õigus taotleda ja saada juriidilisel või füüsilisel isikul talle kuuluva Elva valla haldusterritooriumil asuva ehitise lammutamiseks.

 

Lisainfo:
Sirli Pippar, arendusspetsialist
sirli.pippar@elva.ee / 5837 7930

 

Foto: Rannu Kooli õppekasvuhoone, erakogu Sündmused

Piirkonnakogude 2022 hääletuse vahelduva tekstiga pilt.

Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi