Kus saab Elva vallas supelda?

Elva vallas on üks ametlik rannavalvega avalik supluskoht – Verevi järv. Avalikes supluskohtades teostatakse suplusvee seiret, rannad on hooldatud ja korrastatud, varustatud piisaval hulgal riietuskabiinide, tualettruumide ja prügiurnidega. Samuti on olemas suplejatele nähtavas kohas info supluskoha, suplusvee kvaliteedi ja supluskoha valdaja kohta.

Verevi supluskoha veeproovid 

Arbi supluskoha veeproovid 

Kuid võimalusi kuumal suvepäeval suplemas käia on oluliselt rohkem. Elva valla supluskohad ka kaardil ära märgitud SIIN

Elva valla suplemiskohad on veel Arbi järves, Vaikses järves, Hellnurme järves, Rannu paisjärves, Valguta tiigis. Harjumuspärane vetteminekukoht on Elva paisjärves, kuid seal tasub olla eriti ettevaatlik. Elva jõe ujumiskohad on Liivamäe, Peedu ja Ulila ning Võrtsjärve tasub minna, kas Trepimäe, Limnoloogiakeskuse, Vooremäe või Rannaküla kaldalt.

 

Mõnusat ja ohutut suplust!Elva valla üldplaneeringu koostamises osalemise reklaam

Lae oma nutiseadmesse Elva valla äpp!

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!