« Tagasi

Kuidas toimub lumetõrje Elva vallas?

Elva vallas (sh linna territooriumil) toimub lume ja libeduse tõrje suuremate muudatusteta. Teenuse pakkujad on samad, kes möödunud hooajal.

Elva vald tellib teenuse osutajatelt lumetõrjet peale avalike teede ka nende majapidamisteni, kus aastaringselt elatakse. Oluline on seejuures see, et elanikud oleksid registreeritud oma tegelikku elukohta ning et neile ei ole antud omavalitsuse poolt prügiveo vabastust.

Peale selle on äärmiselt oluline sissesõidutee olukord – kui puud, põõsad, tõkkepuud, sissesõidukeelumärgid või muud sarnased takistused takistavad traktoritel teenust pakkuda, siis ei saa nad paraku ka seda teha.

Sissesõiduteed tuleb takistustest puhastada

Siinkohal on Elva Vallavalitsusel ja lumetõrje teenusepakkujate ühine palve, et elanikud tähistaksid oma sissesõiduteed ja likvideeriksid või tähistaksid kõikvõimalikud takistused (kivid, piiripostid jms). Peale selle tuleks kärpida või lasta kärpida puid ja põõsaid, mis ulatuvad teedele. Ideaalne on, kui teekoridor on okstest puhas vähemalt kaks meetrit tee servast ja nelja meetri kõrguselt.

Ettevõtted juhinduvad vallateede lumetõrje puhul tee talviste seisundinõuete tasemest 1 ehk koheva lume puhul peab lumekihi paksus olema 10 cm, millest alates alustatakse hooldustsüklit igal juhul. Väiksema lumekihi korral hindame olukorda ja puhastame teid vastavalt vajadusele. Traktorid alustav lumetõrjega reeglina koolide ümbrustest ning sealt, kus liigub ühistransport ning tihedama liiklussagedusega teedest.

Tavaolukorras hooldustsükkel 12 tundi

Tavaolukorras on vallateedel hooldustsükli aeg 12 tundi, ekstreemsemate lumesadude korral 24 tundi. Palume mõistvat suhtumist ja head koostööd ka kodanikelt. Küsimuste korral võite pöörduda nii piirkonnakoordinaatorite kui ka taristuspetsialisti (kristjan.vilu@elva.ee) poole.

Piirkondade kaardid ja vastavad lepingupartnerid leiate Elva valla kodulehelt.

Lisainfo:
Kristjan Vilu, taristuspetsialist
kristjan.vilu@elva.ee või tel 5342 2067