« Tagasi

Keskkonnaamet küsib arvamust Võrtsjärve kalda ala puhastamise eelnõu kohta

Keskkonnaamet annab teada, et on valminud keskkonnaloa eelnõu tutvumiseks ja arvamuse andmiseks.

Maasika juurdelõige kinnistu omanik esitas Keskkonnaametile 4.05.2020 taotluse Elva vallas Rannakülas Maasika juurdelõige maaüksusega (registriosa number 9137050, katastritunnus 69401:001:0241) piirneva Võrtsjärve kalda ala puhastamiseks pilliroost ja settest mahus kuni 450 m3.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis, sisestades otsingusse registreerimisnumbri M-109790.