« Tagasi

Keskkonnaamet küsib arvamust vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse kohta

AS Emajõe Veevärk on esitanud keskkonnaloa taotluse, mis on registreeritud 25.05.2020 Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis taotlus nr T-KL/1003563.
 
AS Emajõe Veevärk taotleb keskkonnaluba põhjaveevõtuks puurkaevust (7045) kuni 64 020
m3/aastas Elva tee 3 kinnistul (registriosa nr 2922104; katastritunnus 17101:001:0023) Puhja alevikus ja heitvee juhtimiseks Sanglasoo peakraavi (VEE1023100) kuni 64 020 m3/aastas Biopuhasti kinnistul (registriosa nr 2922004; katastritunnus 60501:003:0141) Järvakülas Elva vallas.
 
Keskkonnaloa taotlus ja muud asjasse puutuvad dokumendid on kättesaadavad Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis, sisestades otsingusse menetluse registreerimisnumbri M-110068
ja vaadata taotlust nr T-KL/1003563.