Keskkonnaamet küsib arvamust Saint-Gobain Estonia SE keskkonnaloa muutmise kohta

Keskkonnaamet annab teada, et on võtnud menetlusse Saint-Gobain Glass Estonia SE (registrikood 10163950; aadress Kirde tn 2, Elva linn, Elva vald) 18.05.2020 esitatud ning 20.07.2020 täiendatud paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise keskkonnaloa nr L.ÕV/325530 muutmise taotlusmaterjalid.

Loa muutmist taotletakse, kuna Elva tehases kasutatavate kemikaalide nimistu ja kogus on muutunud.

Taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris.

Soovi korral saab põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid taotluse kohta esitada e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee.