Keskkonnaamet küsib arvamust OÜ Kiilung keskkonnaloa taotluse kohta

Keskkonnaamet annab teada, et on võtnud menetlusse OÜ Kiilung (registrikood 10254173; aadress Tartu maakond, Elva vald, Aakre küla) 05.11.2020 esitatud paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise keskkonnaloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti. 

Õhusaasteluba taotletakse eelmainitud aadressil Kiilungi kinnistul (katastritunnus 60801:002:1921) asuva Kiilungi mööblitööstuse heiteallikatele.

Taotlusmaterjalidega saab tutvuda digitaalselt KOTKASes, sisestades "Keskkonnalubade taotlused ja menetlused" otsingusse menetlusnumbri M-112195 (taotlusmaterjalid avanevad taotluse nr T-KL/1005681 alt).

Arvamuse keskkonnaloa taotlusmaterjalide ja loa eelnõude kohta palume esitada kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aleksandri 14, 51004, Tartu linn.Info Elva valla lumeolude kohta

Elva valla üldplaneeringu koostamises osalemise reklaam

 

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!