« Tagasi

Keskkonnaamet küsib arvamust N.R. Energy Osaühing keskkonnaloa muutmise taotluse kohta

Keskkonnaamet teavitab keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) § 43 lõike 1 alusel keskkonnaloa muutmise taotlusest aadressil Aia tn 3a, Rõngu alevik, Elva vald, Tartu maakond.

Loa taotleja ärinimi on N.R. Energy Osaühing. N.R. Energy Osaühing (registrikood 12364776) taotleb keskkonnaloa nr L.ÕV.TM-52739 muutmist. Muudetava loaga kavandatud tegevus on saasteainete viimine paiksest heiteallikast välisõhku.

N.R. Energy Osaühing taotleb tähtajatu kehtivusega keskkonnaloa muutmist seoses katlamaja rekonstrueerimisega ning uute põletusseadmete kasutuselevõtuga.

Keskkonnaloa muutmise taotlus ja muud asjasse puutuvad dokumendid on kättesaadavad digitaalselt Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS sakkide „Keskkonnaload" ja „Keskkonnalubade taotlused ja menetlused" alt menetlusnumbriga M-112242, kus taotlus on leitav dokumendi nr T-KL/1003846-3 alt.

Keskkonnaamet palub saata arvamuse e-aadressile info@keskkonnaamet.ee.Elva vald soovib 2021. aasta lõpuks koguda miljon aktiivset kilomeetrit

Elva linna Pika tänava ehitusblogi

Elva valla üldplaneeringu blogi

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!