« Tagasi

Kaitseliit korraldab Elva vallas õppuse

Kaitseliidu Tartu malev korraldab 31. augustist 1. septembrini Elva valla Purtsi küla piirkonnas õppuse, millel osaleb ca 40 kaitseliitlast.

Õppusel võidakse kasutada vähesel määral imitatsioonivahendeid, kuid õppuse läbiviijad üritavad võimalikult vähe häirida kohalikku elanikkonda.

Õppus ei too kaasa liikumispiirangud ning õppuse läbiviijad tagavad heakorra harjutusalal.

Lisainfo:
Sander Silm
Lõuna maakaitseringkonna teavitus ja tsiviil-sõjalise koostöö (PA/CIMIC) spetsialist
51929571
sander.silm@kaitseliit.ee