Tänasest on taas võimalik taotleda lammutustoetust

Elva vallavalitsus kuulutab taaskord välja Elva valla eelarvest makstava ühekordse rahalise toetuse taotlusvooru. Toetuse eesmärk on avalikus ruumis asuvate kasutuskõlbmatuks muutunud ja maastikupilti kahjustavate või ohtlike ehitiste lammutamise toetamine. Taotlusi on võimalik esitada 19. maist 20. juunini 2022.

Lammutustoetust on õigus taotleda ja saada juriidilisel ja füüsilisel isikul talle kuuluva Elva valla haldusterritooriumil asuva ehitise lammutamiseks.

Toetust on võimalik taotleda:

  • ehitise lammutamise projekteerimisele;
  • ehitise lammutamiseks;
  • ehitise lammutamisel tekkivate jäätmete utiliseerimiseks.

Lammutustoetust makstakse summas, mis moodustab kuni 50% põhjendatud abikõlbulikest kuludest, kuid mitte rohkem kui vastava aasta eelarves ettenähtud lammutustoetuse kogusumma. Toetuse suuruse määramisel lähtutakse taotleja esitatud odavamast hinnapakkumusest. Vallavalitsusel on õigus võtta alternatiivseid hinnapakkumusi ja lähtuda toetuse määramisel neist.

Toetus makstakse välja pärast taotlusekohaste tööde lõpetamist ja kuludokumentide esitamist. Taotleja peab teostama toetatavad tegevused 12 kuu jooksul toetuse kasutamise sihtfinantseerimise lepingu sõlmimisest arvates.

Elva vald on lammutustoetuste taotlemiseks eraldanud eelarvest 20 000 eurot. Taotluste hindamiseks ning paikvaatluse teostamiseks on moodustatud 3-liikmeline hindamiskomisjon. Toetuse täielik andmine, selle osaline andmine või sellest keeldumine otsustatakse 30 päeva jooksul hindamiskomisjoni ettepaneku saamisest.

Rohkem infot toetuse kohta on leitav www.elva.ee/lammutustoetus. Lammutustoetuste taotluste vastuvõtt toimub Elva valla e-taotluste keskkonnas SPOKU.

 

Lisainfo:

Sirli Pippar, arendusspetsialist
sirli.pippar@elva.ee / 5837 7930  Sündmused

Piirkonnakogude 2022 hääletuse vahelduva tekstiga pilt.

Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi