Elva vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Tartu mnt kergliiklustee põhiprojekti koostamisele

Elva vallavalitsus ootab hinnapakkumust ca 2,5 m laiuse asfaltkattega kergliiklustee projekteerimiseks Elva vallas Tartu mnt äärde, mille alusel on võimalik ette valmistada ehitushange ja määrata ehitusmaksumus. Pakkumusi oodatakse 27. juulini kella 10ni.

Kergliiklustee asub Tartu maantee ääres lõigus Kulbilohu tänav kuni Elva/Nõo valla piir (pikkus u 1,2 km). Projekt peab olema kooskõlas varasemalt koostatud projektidega "Elva vald, Tartu mnt (Kirde tn-Kulbilohu tn) jalgtee" ja Nõo-Elva jalg- ja jalgrattatee ehitamise projektidega.

Projekti hulgas tuleb esitada ka tööde mahtude tabel, eelarve geoloogiliste uuringute tulem ning geodeetiline alusplaan. Projekteerimistööde lõpptähtaeg on kolm kuud pärast hankelepingu sõlmimist.

Lisainfo leiad SIIT.