26. veebruaril toimub Elva valla laste ja perede visioonipäev "Kiusamise ennetamine"

26. veebruaril algusega kell 9 toimub Elva Kultuurikeskuses Elva valla kolmas visioonipäev, mille fookuses on kiusamise ennetamine.

Üritus on mõeldud eelkõige Elva valla laste ja perede heaolu toetava võrgustiku liikmetele, kuid vabade kohtade olemasolul on oodatud ka teised.

Elva valla laste ja perede heaolu toetava võrgustiku liikmetele on visioonipäeval osalemine tasuta, teistel palutakse maksta osalustasu 10 eurot.

Visioonipäeval osalemiseks tuleb end kindlasti registreerida siin: https://forms.gle/34KWBSsY51UqSqvB7. Registreerimise tähtaeg on 20. veebruar.

Ajakava:

9–9.30 – kogunemine

9.30–10 – Sissejuhatus – Elva valla abivallavanem Marika Saar

10–10.45 – „Kiusatud kiusav õpetaja" – Tõnu Jürjen
Pedagoogide rollist olla nii kiusatav kui ka kiusaja suhetes laste, kolleegide ning lapsevanematega räägib Tartu Ülikooli doktorant, pikaajalise kogemusega nõustaja ning koolitaja, kiusatud kiusav psühholoog Tõnu Jürjen.

10.45–12 – „Kiusamine kui sotsiaalne protsess" – Anna-Liisa Jõgi
Kiusamisest kui sotsiaalsest protsessist ja selle mõjust eri kiusamise osapooltele hariduspsühholoogia kontekstis räägib haridusteadlane, Jyvaskylä Ülikooli järeldoktor Anna-Liisa Jõgi.

12–12.30 – lõuna

12.30-13.15 – „Veebikiusamisest" – Maarja Punak
Veebis toimuvast kiusamisest, selle märkamisest ning politsei võimalikest sekkumisviisidest räägib endine veebikonstaabel, praegu PPA sotsiaalmeedia ning veebiturvalisuse valdkonda vedav Maarja Punak.

13.15–13.30 – „#Kriis" – Mari-Liis Vanaisak
Novembris toimunud Elva valla noortekonverentsi esitlustest ning tähelepanekutest räägib Elva valla noorsootöötaja Mari-Liis Vanaisak.

13.30–13.45 – „Kokkuvõte koolirahulolu uuringust" – Liis Lehiste
Kokkuvõtte üldhariduskoolides korraldatud riikliku rahuloluküsitluse tulemustest annab ülevaate Elva valla haridusspetsialist Liis Lehiste.

13.45–14.30 – arutelu töögruppides

14.30–15 – tulemuste tutvustamine ja kokkuvõte

Lisainfo:
Lauri Tamm, sotsiaaltööspetsialist lastekaitse alal
lauri.tamm@elva.ee või tel 53019106Elva vald soovib 2021. aasta lõpuks koguda miljon aktiivset kilomeetrit

Elva linna Pika tänava ehitusblogi

Elva valla üldplaneeringu blogi

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!