Vallavalitsuse töörühm analüüsib valla koolivõrku

Elva Vallavalitsus on moodustanud töörühma, kes analüüsib Elva valla koolivõrku. Töörühma kuuluvad haridus- ja kultuuriosakonna, arengu- ja planeeringuosakonna ning finantsosakonna spetsialistid.

Kuna rahvastik väheneb aasta-aastalt ja lapsi jääb vähemaks, siis tuleb ka Elva vallal analüüsida praeguse koolivõrgu jätkusuutlikkust ja alternatiivseid võimalusi.

Eesmärk on uurida, kas tänane haridusvõrk on jätkusuutlik ning optimaalne ja millised on erinevate alternatiivide finantsmõjud. Sama oluline on tasakaal hariduse kvaliteedi, kättesaadavuse, hariduskulude tõhususe ja kogukonna vajaduste vahel.

Analüüsi käigus koostatakse rahvastikuprognoos ning töötatakse välja koolivõrgu alternatiivsed stsenaariumid. Analüüsiga kaardistatakse valla koolivõrgu praegune olukord ning töötatakse välja stsenaariumid (kooli sulgemine, kooliastmete vähendamine või juhtimise ühendamine jne). Analüüs valmib selle aasta aprilli lõpuks.

Töörühm on andnud analüüsi koostamise osas järjepidevalt infot valla koolide ja lasteaedade juhtidele. 10. märtsil toimuval valla haridusjuhtide koosolekul antakse taas ülevaade analüüsi vahetulemustest ning toimuvad ühisarutelud, kus haridusjuhid saavad avaldada oma arvamust ning teha ettepanekuid.

Koolivõrgu analüüsi praegust seisu tutvustatakse ka vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjonis ning koolide ja lasteaedade hoolekogude seminaril. Analüüsi tutvustatakse ka vallavolikogule, piirkonnakogudele ja teistele huvirühmadele märtsis ja aprillis. Kõikidel koosolekutel toimub ka arutelu ning analüüsi osas oodatakse tagasisidet ja ettepanekuid.

Pärast analüüsi valmimist kaasatakse ekspert, kes annab sellele oma hinnangu. Pärast analüüsi valmimist on võimalik sellega tutuvda. Vallavalitsus jagab sel teemal kindlasti ka järjepidevalt infot.

Lisainfo:
Marika Saar, abivallavanem
marika.saar@elva.ee või tel 522 7013Elva vald soovib 2021. aasta lõpuks koguda miljon aktiivset kilomeetrit

Elva linna Pika tänava ehitusblogi

Elva valla üldplaneeringu blogi

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!