Elva Käärdi metsapargis teostatakse hooldustöid

Elva Vallavalitsus teostab vastavalt projektile „Käärdi metsapargi hoolduskava elluviimise I etapp" riikliku looduskaitse aluses metsapargis hooldustöid. Tööde teostaja on hanke võitja, Roheline Ruum OÜ.  Tööd kestavad selle aasta oktoobrini.

Praegu on radade ääred puhastamata ning vaatekoridorid on pargialal kinni kasvanud ning seetõttu puudub nähtavus, mis halvendab oluliselt jalakäijate, jalgratturite ja autode liiklusohutust. Lisaks esineb vanemaid puistuid, mis kannatavad nii kuuse kui ka männi juurepessu ja ulatuslike üraskikahjustuse all.

Käärdi metsapargis teostatakse loodusliku seisundi, puhke- ja haljastusväärtuse säilimiseks vajalikke hoolustöid, mida kaasrahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK).