Algatati H. Raudsepa tn 3 kinnistu detailplaneering

Elva Vallavalitsus algatas 3. detsembri istungil Elva linnas H. Raudsepa tn 3 kinnistu detailplaneeringu. Koostamise eesmärk on krundile ehitusõiguse saamine ridaelamu ehitamiseks. Planeeringuala asub Verevi järve läheduses, mistõttu jääb osa krundist järve ehituskeeluvööndisse.

Kinnistul on kehtiv detailplaneering, mille kohaselt võib krundile ehitada üksikelamu.  Algatatava planeeringuga tehakse ettepanek kehtiva detailplaneeringu muutmiseks.

Detailplaneeringu koostamine on kooskõlas Elva linna üldplaneeringuga, mille kohaselt võib piirkonda ehitada nii üksik-, kaksik- kui ka ridaelamuid.

Detailplaneeringu algatamise otsuse ja lähteseisukohtadega on võimalik tutvuda valla kodulehel: www.elva.ee/et/detailplaneeringud.