6. novembril toimunud Ulila rahvakoosolekul arutati kergtee projekti

6. novembril toimus Ulilas rahvakoosolek, kus arutati Ulila kergtee projekti. Vallavalitsusest olid koosolekul abivallavanem Heiki Hansen ning arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks.

Koos arutelul osalejatega vaadatati läbi Ulila kergtee projekt. Kohalolijad juhtisid tähelepanu, et üle tuleks vaadata liiklusmärgid ja kiirusepiirangud, sest joonistel olid kirjas piirkiiruseks 40 km/h, kuid tegelikult on piirang 30 km/h.

Samuti vaadati üle, kuhu peaksid tulema ülekäigurajad. Peale selle arutati ka talihoolduse teemasid ning tähelepanu juhiti sellele, et kõnnitee on kitsas ning vajab seetõttu talihooldusel eritehnikat. Abivallavanem Heiki Hansen kinnitas, et lumetõrje teostajatel on vajalik tehnika olemas.

Üheskoos vaadati üle ka kõik ligipääsud ning pinkide asukohad.

Peale selle küsiti koosolekul küsimusi Ulila sadamaala järelevalve kohta ning vallavalitsus täpsustab, kas kõik tööd on lõpetatud.Elva vald soovib 2021. aasta lõpuks koguda miljon aktiivset kilomeetrit

Elva linna Pika tänava ehitusblogi

Elva valla üldplaneeringu blogi

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!