Palupera ja Tartu Forseliuse kooli õpilased lähevad kodukandi tööandjatega tutvuma

KredEx viib 15. novembril Palupera ja Tartu Forseliuse kooli õpilased karjääriretkede raames ekskursioonile kolme kohalikku ettevõttesse, et äratada noortes huvi kodukandi karjäärivõimaluste vastu ja innustada õpilasi ettevõtlikkusele. 

Tartumaal saavad Palupera ja Tartu Forseliuse kooli noored tutvuda lähemalt Tartu metallitöötlusettevõttega Torm Metall, EstHus puitmajatehasega ja Kambjas tegutseva liistuvabriku Trivesiga.

9.-12. klassidele suunatud karjääriretked toimuvad KredExi eestvedamisel tänavu juba viiendat korda. "Karjäärivalik on inimese elus üks suuremaid otsuseid ning parim viis omandada ettekujutust töömaailmast on keset ettevõtete igapäevategevusi. Kui me tahame edendada ettevõtlust ja ettevõtlikkust üle Eesti, siis on oluline näidata noortele, et töövõimalused ei asu vaid suurtes tõmbekeskustes, vaid ka kodukandis leidub atraktiivseid võimalusi eneseteostuseks," sõnas KredExi ettevõtlusosakonna juht Kaarel Aus.  "Meie varasem kogemus näitab, et pea 70% õpilastest on huvitatud külastatud ettevõtetesse kas praktikale või tööle minema", lisas Aus.

Palupera põhikooli 9. klassi juhataja Reet Allaku sõnul on põhikooli lõpetamine esimene suur samm, mille noor astub, kui ta hakkab sisenema tööturule. „Selle sammu tegemine on eriti keeruline maalastel, kes harva puutuvad kokku eripalgeliste töövõimalustega. Karjääriretk on väga hea võimalus õpilaste silmaringi selles osas laiendada, et 9. klassi lõpus tehtav keeruline valik, mida ja kus edasi õppida, oleks pisut lihtsam."

Ka Tartu Forseliuse Kooli 9. b klassi õpilased on veendunud, et karjääriretked avardavad nende maailmapilti, mis aitab neil tulevikku paremini planeerida. "Oleks põnev näha eri ametite esindajaid oma igapäevatöös ning pääseda ettevõtetesse, kuhu me niisama sisse astuda ei saa. Nähes, mida üks amet endast tegelikult kujutab, võib tulla ka äratundmine, et see on midagi just minu jaoks," rääkisid õpilased.

Karjääriretkede raames avaneb õpilastel võimalus tutvuda ühe päeva jooksul oma kodumaakonna kolme ettevõttega. Nii mõneski ettevõtetes tekib noortel võimalus ka ise tööd järgi proovida ja käed külge panna. 

Karjääriretked toimuvad 12.-15. novembril kaheksas maakonnas: Harjumaal, Saaremaal, Ida-Virumaal, Tartumaal, Järvamaal, Pärnumaal, Lääne-Virumaal ja Võrumaal. Noorte ettevõtlikkust aitab edendada tänavu kokku 24 ettevõtet, kes on oma maakonnas oluliseks tööandjaks.

Ettevõtete tutvustamise ja karjääriretkede korralduse eest vastutab KredEx. Karjääriretkede läbiviimist rahastab Euroopa Liit läbi Euroopa Regionaalarengu Fondi. Projekti senise nelja tegutsemisaasta jooksul on programmis osalenud ligi 1000 noort.

Fotod: Karjääriretkelised ettevõtteid külastamas.

Lisainfo:
Joonas Kerge
SA KredEx kommunikatsioonijuht
ekskursioon@kredex.ee
+372 667 4116 / 5381 3231

 Elva vald soovib 2021. aasta lõpuks koguda miljon aktiivset kilomeetrit

Elva linna Pika tänava ehitusblogi

Elva valla üldplaneeringu blogi

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!