Kehtestati Palu tee 28a kinnistu ja Elva keskkonnajaama detailplaneeringud

Elva Vallavalitsuse 3. septembri istungil kehtestati Palu tee 28a kinnistu ja Elva keskkonnajaama detailplaneeringud.

Palu tee 28a kinnistu asub Elva linnas Verevi asumis, aedlinna stiilis väikeelamute piirkonnas, kus peamiseks maakasutuse otstarbeks on elamumaa. Planeeringuga nähakse ette kinnistu jagamine kaheks krundiks. Määratud ehitusõiguse alusel võib mõlemale krundile püstitada üksikelamu ja kaks kõrvalhoonet.

Kehtestatud detailplaneering on kooskõlas Elva linna üldplaneeringuga.

Elva keskkonnajaama rajamist planeeritakse Kurelaane külla olemasoleva kompostimisplatsi ja Elva reoveepuhastusjaama naabrusesse. Määratud ehitusõiguse alusel võib keskkonnajaama krundile rajada hoone ning rajatised liigiti kogutud jäätmete vastuvõtmiseks ja taaskasutuseks.

Elva reoveepuhastusjaama krundile määratakse ehitusõigus täiendava hoone püstitamiseks. Nähakse ette planeeringuala ümberkruntimine, eraldi juurepääsutee krundi rajamine ning täiendava juurdepääsu kavandamine Virila-Palu teelt.

Kehtestatud detailplaneering on kooskõlas Konguta valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringutega on võimalik tutvuda tööaegadel Elva Vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonnas (Kesk tn 32 Elva linn) ning www.elva.ee/detailplaneeringud.
 Elva valla üldplaneeringu koostamises osalemise reklaam

Lae oma nutiseadmesse Elva valla äpp!

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!