« Tagasi

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avaneb 17. veebruaril

Hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvoor on avatud ajavahemikul 17.02.2020-17.04.2020.

RTK hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada
autonoomseid elektrisüsteeme. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.

Taotlus esitatakse iga toetatava valdkonna kohta eraldi.

Toetuse maksimaalne summa on 6500€, taotluse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 67%, omafinantseering 33%.

Toetatavad tegevused

  • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,

  • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,

  • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,

  • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Küsimuste korral palume kohe pöörduda:

Ede Möldre (Puhja piirkonna koordinaator)

Tel:  730 0642
E-post:  ede.moldre@elva.ee
Aadress:  Elva tee 1, Puhja alevik, Elva vald

Ene Joosing (Rõngu piirkonna koordinaator)

Tel:  731 4480, 509 6202

E-post:  ene.joosing@elva.ee
Aadress:Valga mnt 9, Rõngu alevik, Elva vald

Allan Allik (arendusspetsialist)

Tel:  5669 4684

E-post:  allan.allik@elva.ee

Vastuvõtt: etteregistreerimisega

Aadress: Kesk 32, Elva linn, Elva vald

Loe programmi kohta rohkem SIIT.