« Tagasi

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avaneb 1. veebruaril

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatakse 1. veebruaril ning see on avatud 1. aprillini. Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega piirkondades elavatele peredele head elutingimused ning aidata seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Toetatavad tegevused on majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine; elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine; aasta läbi ligipääsetava juurdepääsutee rajamine; leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Toetuse maksimaalne summa on 6500 eurot, toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 67% ning omafinantseering 33%. Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonna elanikud. Elva vallas ei ole hajaasustuse piirkonnad Elva linn ja alevikud.

Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonnas elavad füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

  • taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine;
  • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete järgi katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
  • taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud;  
  • projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejale;
  • taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud;
  • projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud.

Taotlus esitatakse iga toetatava valdkonna kohta eraldi. Taotlus koosneb taotlusvormist ja kohustuslikest dokumentidest.

Taotlusvormi ja lisainfo programmi kohta leiate SIIT

Digiallkirjastatud taotluste vastuvõtt toimub e-posti teel elva@elva.ee ning paberil on võimalik taotlusi esitada ette registreerides Elva valla piirkonna koordinaatorite ja arendusspetsialisti juures.

Kontaktisikud:Elva vald soovib 2021. aasta lõpuks koguda miljon aktiivset kilomeetrit

Elva linna Pika tänava ehitusblogi

Elva valla üldplaneeringu blogi

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!