Euroopa komisjon: Kuni 30. novembrini on võimalus avaldada oma arvamust maapiirkondade tuleviku osas

Kõigil huvilistel on võimalus kuni 30. novembrini 2020 avaldada arvamust Euroopa maapiirkondade pikaajalise visiooni kohta (#Rural2040; #RuralVisionEU) vastates küsimustikule.

Lisaks ootab Euroopa Komisjon, et liikmesriikides toimuksid maapiirkonna tuleviku teemalised arutelud, mille tulemused koondatakse ja edastatakse Euroopa Komisjonile 2021.a jaanuari lõpuks. 

Küsimustiku vastused ja arutelude tulemused aitavad ette valmistada Euroopa Komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule, mis võetakse vastu ja avaldatakse 2021. aastal.

KÜSIMUSTIK

Küsimustik on olemas ka eesti keeles ning sellele vastamiseks tuleb ennast registreerida Euroopa Komisjoni veebilehel. 

Eesmärk: algatada arutelu maapiirkondade tuleviku ja nende rolli üle meie ühiskonnas. Hinnata osalejate arusaamu/arvamusi selle kohta, kuidas on praegu maapiirkondades elada ja kuidas peaksid maapiirkonnad nende arvates 2040. aastaks muutuma. 

Konsultatsiooni abil kogutakse meie kõigi arvamusi ja seisukohti mitmesugustes küsimustes, sealhulgas:

1. Millised on maapiirkondade vajadused praegu?
2. Mis muudab maapiirkonnad atraktiivseks? 
3. Millised on maapiirkondade tulevikuväljavaated? 
4. Valitsemine maapiirkonnas, sh elanike kaasamine otsustusprotsessi. 
Küsimustik sisaldab valikvastuseid, kuid on võimalus ka oma pikem arvamus välja kirjutada.

Avalikus konsultatsioonis on oodatud osalema kõik huvirühmad.

Arvamust saad avaldada kuni 30. novembrini SIIN.

Euroopa Komisjoni pressiteade (07.09.2020) avaliku konsultatsiooni kohta leiad SIIT

Lisainfo SIIN.Elva vald soovib 2021. aasta lõpuks koguda miljon aktiivset kilomeetrit

Elva linna Pika tänava ehitusblogi

Elva valla üldplaneeringu blogi

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!