« Tagasi

Esmaspäeval toimub vallavolikogu istung

Esmaspäeval, 11. novembril algusega kell 16 algab Elva Vallavalitsuses volikogu saalis vallavolikogu istung.

Istungi päevakord:

 1. Vallavalitsuse informatsioon
  Ettekandjad: vallavanem Toomas Järveoja, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm, vallasekretär ja vallakantselei juhataja Salle Ritso
 2. Volikogu majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
  Ettekandja: volikogu esimees Maano Koemets
  NB! VOLIS-süsteemi kaudu hääletada ei saa (sedelhääletus)
 3. Elva valla 2020. aasta eelarve I lugemine
  Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen
 4. Elva Vallavolikogu 01.10.2018 määruse nr 47 „Elva valla arengukava 2019-2025 ja eelarvestrateegia 2019-2022 kinnitamine" muutmine
  Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen
 5. Elva valla Aakre küla soojusmajanduse arengukava aastateks 2019-2030 kinnitamine
  Ettekandja: abivallavanem Mikk Järv
 6. Kinnistu aadressiga Elva, Supelranna 19//21//23 osale hoonestusõiguse seadmise lepingu muutmine ja sõlmimine uues redaktsioonis
  Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen
 7. Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise eest hüvitise maksmise muutmine
  Ettekandja: volikogu aseesimees Peeter Laasik
 8. Sotsiaaleluruumide määramine
  Ettekandja: abivallavanem Marika Saar
 9. Kinnistu võõrandamine enampakkumise korras (Reku tee 3, Puhja alevik)
  Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen
 10. Kinnistu võõrandamine enampakkumise korras (Väike-Tähe T2, Elva linn)
  Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen
 11. Riigi omandis oleva Kaera 2a kinnistu jagamisel moodustuva kinnistu tasuta Elva valla omandisse taotlemine
  Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen
 12. Elva vallavara valitsemise korra muutmine
  Ettekandja: Heiki Hansen
 13. Informatsioon ja sõnavõtud 

Istungi materjalidega saate tutvuda dokumendiregistris.

Istungit on võimalik jälgida selle toimumise ajal Elva valla Youtube'is.

 Elva valla üldplaneeringu koostamises osalemise reklaam

Lae oma nutiseadmesse Elva valla äpp!

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!