« Tagasi

Esmaspäeval toimub vallavolikogu istung

Esmaspäeval, 11. novembril algusega kell 16 algab Elva Vallavalitsuses volikogu saalis vallavolikogu istung.

Istungi päevakord:

 1. Vallavalitsuse informatsioon
  Ettekandjad: vallavanem Toomas Järveoja, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm, vallasekretär ja vallakantselei juhataja Salle Ritso
 2. Volikogu majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
  Ettekandja: volikogu esimees Maano Koemets
  NB! VOLIS-süsteemi kaudu hääletada ei saa (sedelhääletus)
 3. Elva valla 2020. aasta eelarve I lugemine
  Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen
 4. Elva Vallavolikogu 01.10.2018 määruse nr 47 „Elva valla arengukava 2019-2025 ja eelarvestrateegia 2019-2022 kinnitamine" muutmine
  Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen
 5. Elva valla Aakre küla soojusmajanduse arengukava aastateks 2019-2030 kinnitamine
  Ettekandja: abivallavanem Mikk Järv
 6. Kinnistu aadressiga Elva, Supelranna 19//21//23 osale hoonestusõiguse seadmise lepingu muutmine ja sõlmimine uues redaktsioonis
  Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen
 7. Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise eest hüvitise maksmise muutmine
  Ettekandja: volikogu aseesimees Peeter Laasik
 8. Sotsiaaleluruumide määramine
  Ettekandja: abivallavanem Marika Saar
 9. Kinnistu võõrandamine enampakkumise korras (Reku tee 3, Puhja alevik)
  Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen
 10. Kinnistu võõrandamine enampakkumise korras (Väike-Tähe T2, Elva linn)
  Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen
 11. Riigi omandis oleva Kaera 2a kinnistu jagamisel moodustuva kinnistu tasuta Elva valla omandisse taotlemine
  Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen
 12. Elva vallavara valitsemise korra muutmine
  Ettekandja: Heiki Hansen
 13. Informatsioon ja sõnavõtud 

Istungi materjalidega saate tutvuda dokumendiregistris.

Istungit on võimalik jälgida selle toimumise ajal Elva valla Youtube'is.