« Tagasi

Elva volikogu komisjonid kiitsid heaks Elva spordihoone-ujula ehitamise etappidena

Elva volikogu ettevõtlus- ja turismi ning spordikomisoni eilsel ühiskoosolekul toetati ühehäälselt vallavalitsuse ettepanekut alustada sel aastal spordihoone ehitusega.

Vallavalitsus on suhelnud projekteerija, eelarvestajate ja pankadega, et leida hea lahendus spordihoone ja ujula ehituseks, kuna esialgne ehitusprojekt oli liiga kallis.

Abivallavanem Mikk Järv tutvustas komisjonide liikmetele koostöös hoone projekteerija ja eelarvestajaga leitud ehitustehnilisi lahendusi, mis muudavad kogu kompleksi hinna 2 miljoni võrra odavamaks. „Oleme võtnud pakkumised etapiliseks ehituseks, ning muutes ehituslahendusi on tõenäoliselt võimalik hinda veelgi alla saada," märkis Mikk Järv.

Abivallavanem Heiki Hanseni sõnul küsis vald pankadelt võrdlevaid laenupakkumisi. Pankade vastused olid sarnased ning lisaks selle aasta eelarves planeeritud laenule (2,2 milj eurot) on Elva vallal järgmisel aastal võimalik laenata 3,4 milj eurot.

Eelpooltoodust lähtudes tegi vallavalitsus volikogu komisjonidele ettepaneku alustada sel aastal spordihoone ja olmebloki ehitust, arvestades ujula hilisema juurde ehitamise võimalusega. Esimese etapi (spordihoone koos olmeblokiga) maksumus oleks 6,77 milj eurot ja teise etapi (ujula ilma olmeblokita) hind 2,97 miljonit eurot.

Vallavalitsus tegutseb jätkuvalt selle nimel, et leida ujula ehitusest huvitatud erainvestor, kellelt vald hakkaks edaspidi teenust ostma. Eelläbirääkimised huvitatud ettevõtjaga on käimas.

 

Lisainfo:

Mikk Järv, abivallavanem, tel 517 0306; e-post mikk.jarv@elva.ee

Priit Värv, spordikomisjoni esimees, tel 5149508; e-post priitvarv@gmail.com