« Tagasi

Vallavolikogu majanduskomisjoni koosolek

Elva Vallavolikogu majanduskomisjoni koosolek toimub reedel, 26. jaanuaril kell 17.00
Elva vallamaja II korrusel.
 
Päevakord:
1.Elva valla 2018. a eelarve eelnõu (määrus)
Eesmärk: esitatud eelarve eelnõule arvamus(t)e andmine.  
2.Puhja aleviku soojamajanduse arengukava muutmine (otsus)
Eesmärk: esitatud eelnõule arvamus(t)e andmine.  
3.Jäätmehoolduseeskirja kehtestamine (määrus)
Eesmärk: esitatud eelnõule arvamus(t)e andmine.  
4.Pädevuse delegeerimine maareformi ja maakorralduse küsimustes (otsus)
Eesmärk: esitatud eelnõule arvamus(t)e andmine.  
5.Ehitise peremehetuse tuvastamine
Eesmärk: esitatud eelnõule arvamus(t)e andmine.  
6.Vallavara eeskiri (määrus)
Eesmärk: esitatud eelnõule arvamus(t)e andmine.
7. Isikliku kasutusõiguse seadmine (otsus)
Eesmärk: esitatud eelnõule arvamus(t)e andmine.  
8.Muud küsimused.
 
Toomas Paur
Majanduskomisjoni esimees