« Tagasi

Elva vallavolikogu algatas Vapramäe 9//11//13 detailplaneeringu

Eile, 24. augustil toimus Elva vallavolikogu istung, kus tehti otsus algatada Vapramäe 9//11//13 detailplaneering (miljööteraapiakeskuse rajamine).

Planeeringu algatamise eesmärk on miljööteraapiakeskuse rajamiseks saada kahele olemasolevale hoonele lisaks täiendav ehitusõigus ning samuti püstitada kuni kaks hoonet nimetatud kinnistutele.

Planeering tuli algatada vallavolikogu otsusega, sest tegemist on kehtivat Elva linna üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.

Planeeringu koostamise tellimiseks ja rahastamiseks on sõlmitud leping huvitatud isiku, MTÜ-ga Oskar Alliku Kodu.

Valminud on ka muinsuskaitse eritingimused, mille kooskõlastas Muinsuskaitseamet 5. juunil 2020. Planeeringut koostab AB Artes Terrae OÜ.

Eilsel istungil algatati detailplaneering, mis tähendab, et nüüd järgneb planeeringu lähteseisukohtade ja eskiisi avalik tutvustamine ning planeeringu põhilahenduse koostamine.

Seejärel tuleb detailplaneering võtta vastu Elva vallavolikogus, suunata see avalikule väljapanekule ja avalikule arutelule, milles on võimalik kaasa rääkida kõikidel huvilistel. Vastavalt laekunud ettepanekutele täpsustatakse vajadusel planeeringulahendust.

Pärast seda, kui detailplaneeringu lõppversioon on valminud, esitatakse see Rahandusministeeriumile heakskiitmiseks. Pärast heakskiidu saamist suunatakse detailplaneering Elva vallavolikogule kehtestamiseks.

 

Lisainfo:

Mikk Järv, abivallavanem
mikk.jarv@elva.ee 

Elva linna Pika tänava ehitusblogi

Elva valla üldplaneeringu blogi

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!