« Tagasi

Elva Vallavalitsuse istungid 17.04.2018 ja 20.04.2018

Elva Vallavalitsuse istungil 17.04.2018 otsustati

algatada

Elva linnas Vambola tn 5 kinnistu detailplaneering.

anda

toetust sõidukulutuste hüvitamiseks 2018. a märtsikuu sõidupiletite alusel väljaspool Elva valla endise Puhja valla haldusterritooriumi piire õppivatele õpilastele kokku 338,58 eurot;

toetust projektile "Arbi klaver 2018" 350,00 eurot.

eraldada

Elva Spordiliidule 36 900,00 eurot põhikirjalisteks tegevusteks ja Elva valla spordielu koordineerimiseks ning edendamiseks ja  11000,00 eurot spordiürituste korraldamiseks ja läbiviimiseks ning Elva spordikuu läbiviimiseks ning sõlmida toetuse kasutamise leping.

esitada

volikogule eelnõu „Hajaasustuse programm";

volikogule eelnõu „Elva valla kaevetööde eeskiri";

volikogule eelnõu „Otepää vallale laenulepingu üleandmine".

lõpetada

Elva linnas Käo tee 86 kinnistu detailplaneeringu menetlus ning Eda Jürgenson-Jüriga detailplaneeringu koostamise korraldamiseks ja finantseerimiseks 21. märtsil 2006 sõlmitud haldusleping nr 11-1.3/1.

lubada

RS OÜ-l osutada Elva Verevi järve rannas aerusurfi laudade rendi teenust 01.05.-30.09.2018.

määrata

Elva vallas, Noorma külas Mäepealse maaüksuse uueks aadressiks Tartu maakond, Elva vald, Noorma küla, Kotkapesa;

Elva valla kinnistu Loosti jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele reaalosadele aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt:

1. Elva vald, Poriküla, Loosti, sihtotstarve maatulundusmaa;

2. Elva vald, Poriküla, Väike-Loosti, sihtotstarve maatulundusmaa.

Elva valla kinnistute Kure, Saare tee 6, Saare tee 11, Saare tee, Saare tee L2 piiride muutmisel moodustunud uutele reaalosadele aadressid ja sihtotstarbed:

1.  Elva vald, Kureküla alevik, Saare tee 6 sihtotstarve tootmismaa;

2. Elva vald, Kaarlijärve küla, Kure, sihtotstarve maatulundusmaa;

Elva valla kinnistu Marjakese jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele reaalosadele aadressid ja sihtotstarbed:

1. Elva vald, Paju küla, Marjakese, sihtotstarve 100% maatulundusmaa;

2. Elva vald, Paju küla, Marjapõllu, sihtotstarve 100% maatulundusmaa;

Elva vallas Mäeotsa külas, Töökoja katastriüksuse maa maksustamishinnaks 1110,00 eurot;

Elva valla kinnistu Liisoja jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele reaalosadele aadressid ja sihtotstarbed:

1. Elva vald, Pedaste küla, Liisoja, sihtotstarve maatulundusmaa;

2. Elva vald, Pedaste küla, Haru, sihtotstarve maatulundusmaa.

määrata ja maksta

kahele Aakre küla elanikule sünnitoetust.

seada

isikliku kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks Kuusiku-Tuuleveski teel.

suunata

volikogu eelnõu „Rannu Lasteaia arengukava kinnitamine" avalikustamisele.

sõlmida

AS-ga G4S leping hankele „Verevi järve rannavalve teenus 2018".

üle kanda

SA Elva Kultuur arveldusarvele tegevustoetus 65 000 eurot kultuuritegevuse korraldamiseks.

 

Elva Vallavalitsuse istungil 20.04.2018 otsustati

anda

luba Rallikrossi Arenduse MTÜ-le korraldada üritus nimetusega „Olerex Eesti meistrivõistlused rallikrossis treeningpäev, 1. ja 7. etapp" 21. aprill 2018 algusega kell 8.30 kuni 17.00, 6. mail 2018 algusega kell 7.30 kuni 18.00, 8. septembril 2018 algusega kell 7.30 kuni 18.00. Avaliku ürituse ja turvalisuse eest vastutavaks isikuks on Mati Kask tel 57 7978.

 

Salle Ritso
vallasekretär