« Tagasi

Elva Vallavalitsuse istung 24.04.2018

Elva Vallavalitsuse istungil 24.04.2018 otsustati:

anda

reklaamiluba reklaamikanduri paigaldamisel Kudina Tankla OÜ-le Elva valla kinnistule Puhja alevik, Reku tee 1a;

luba SA- Elva Kultuur'ile korraldada avalik üritus „Elva Matkamaraton 2018" 01.05.2018 kell 11.00-17.00 Elva linna tänavatel ja parkmetsas, ürituse korraldamise eest vastutav isik on Kätlin Saarela, telefon +3725161891, katlin.saarela@elva.ee;

luba Uula Külaselts'ile inventari hoiustamiseks Uula Huvikeskuse hoonetekompleksi kuuluvas kuuris.

eraldada

Elva Noorte Meeskoorile tegevustoetust 590,00 eurot.

MTÜ Puhja Sulgpall tegevustoetust 2000,00 eurot.

esitada

volikogule eelnõu „Hellenurme hooldekodu detailplaneeringu kehtestamine".

kuulutada välja

Ulila külas Kesk tn 4 hoones asuvate mitteeluruumide, suurusega 27,3m2, üürile andmiseks kirjalik enampakkumine ja moodustada enampakkumise komisjon;

Aakre rahvamaja hoone raamatukogu osa II korrusel mitteeluruumi, suurusega 12,9 m², üürile andmiseks kirjalik enampakkumine ja moodustada enampakkumise komisjon.

kinnitada

hanke „Aakre rahvamaja piksekaitsesüsteemi paigaldus" tulemused ja sõlmida edukaks tunnistatud pakkujaga Viljandimaa Tuletõrjeühing hankeleping maksumusega 3848,00 eurot, millele lisandub käibemaks.

Hanke „Elva linna tänavate asfaltkatte parandamine" tulemused ja sõlmida hankeleping OÜ-ga Roadwest. Asfalteerimistööde maksumus ühe m2 eest on 13,4 eurot, millele lisandub käibemaks.

kiita heaks

Puhja valla 2017 majandusaasta aruanne;

Rannu valla 2017 majandusaasta aruanne;

Rõngu valla 2017 majandusaasta aruanne.

korraldada

avatud E-hankemenetlusega riigihange „Elva vallas elektrienergia ostmine perioodiks 01.07.2018 – 31.12.2021.a." ja kinnitada riigihanke alusdokumendid.

määrata

Piigandi külas Vahimaa kinnistu jagamisel kolmeks katastriüksuseks uutele reaalosadele koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt:

1. Elva vald, Piigandi küla, Vahimaa, sihtotstarve maatulundusmaa;
2. Elva vald, Piigandi küla, Vahipõllu, sihtotstarve maatulundusmaa;
3. Elva vald, Piigandi küla, Vahitare, sihtotstarve elamumaa;

Vahesaare külas Vana-Väidasoo kinnistu jagamisel neljaks katastriüksuseks uutele reaalosadele koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt:

1. Elva vald, Vahessaare küla, Vana-Väidasoo, sihtotstarve maatulundusmaa;

2. Elva vald, Vahessaare küla, Väidapõllu, sihtotstarve maatulundusmaa;

3. Elva vald, Vahessaare küla, Väidametsa, sihtotstarve maatulundusmaa;

4. Elva vald, Vahessaare küla, Pandipõllu, sihtotstarve maatulundusmaa;

Lapetukme külas Süntka kinnistu (registriosa 4262904) jagamisel kolmeks katastriüksuseks uutele reaalosadele koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt:

1. Elva vald, Lapetukme küla, Süntkanurme, sihtotstarve maatulundusmaa;

2. Elva vald,, Lapetukme küla, Süntkametsa, sihtotstarve maatulundusmaa;

3. Elva vald,, Lapetukme küla, Süntka, sihtotstarve elamumaa;

Elva vallas Kõdukülas asuvatele maaüksustele järgmised aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Kõduküla, Tammemäe, sihtotstarbega maatulundusmaa ning Elva vald, Kõduküla, Õunamaa, sihtotstarbega maatulundusmaa ning anda nõusolek nende maaüksuste riigi omandisse jätmiseks.

väljastada

ehitusluba ridaelamu püstitamiseks Elva linnas Järve tn 7.

 

Salle Ritso
vallasekretär